DIRECT INSCHRIJVEN

vrijdag 2 februari 2018 08:30 - 17:45

RAI Amsterdam Europaplein Amsterdam


INTRO

Restaureren is wikken en wegen, plannen, ontwerpen, overleggen en vervolgens uitvoeren.

Restaureren is meer dan alleen het maken van restauraties. Restaureren is wikken en wegen, plannen, ontwerpen, overleggen en vervolgens uitvoeren. Want alleen dan kan een mooi, goed en duurzaam resultaat worden behaald.

De zeven lezingen tijdens RESTAUREREN2018 hebben een duidelijke structuur:

 • Indicatiestelling
 • Behandelplanning van de restauratie
 • Hoe gaan we de restauratie aanpakken?
 • Hoe voeren we de restauratie uit?

Marco Gresnigt, Sjoerd Smeekens, Martijn Moolenaar en Javier Tapia Guadix (Madrid) hebben een boeiend en praktijkgericht congresprogramma voor u samengesteld. Of het nu gaat om het restaureren van natuurlijke elementen met composiet, partieel porselein, facings, keramiek of de keuze voor een brug of een kroon op een implantaat om een missend element te vervangen, zij leggen u tijdens het congres RESTAUREREN2018 stapsgewijs uit hoe zij te werk gaan in hun praktijk.

Bij omvangrijk weefselverlies door cariës, fracturen of slijtage werd in het verleden al snel voor een volledige kroon gekozen. De hedendaagse mogelijkheden om meer weefselbesparend te werk te gaan zijn echter legio. Directe composietrestauraties of partiële indirecte restauraties met verschillende technieken en materialen worden nu het meest toegepast. Vier van de beste practici en meest vooruitstrevende sprekers op het restauratieve vakgebied vertellen u tijdens dit congres over de huidige technieken en materialen voor het herstel van functie en esthetiek.

Van welk type restauratie mag u welke levensduur verwachten? Wat zijn mogelijke risico’s? Wat zijn patiëntgebonden factoren waarmee u rekening moet houden? Kiest u voor een indirecte of een directe restauratie? Een brug of een implantaat? En hoe vervaardigt u die dan? Dit congresprogramma maakt heel duidelijk dat de juiste behandelplanning, materiaalkeuze en klinische uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Deelname aan RESTAUREREN2018 helpt u bij het maken van lastige keuzes voor uw patiënt. Met het goed doordachte congresprogramma brengen de vier sprekers uw kennis weer helemaal up-to-date.

Mis deze dag niet, een dag waarop Marco Gresnigt, Sjoerd Smeekens, Martijn Moolenaar en Javier Tapia Guadix voor de eerste keer met elkaar een congresprogramma hebben samengesteld. Kom naar de RAI Amsterdam op 2 februari 2018.

BureauKalker

RESTAUREREN2018 is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.


SPREKERS

 • Dr. Sjoerd Smeekens

  studeerde in 1997 af aan de KUN (Nijmegen). In 2006 behaalde hij de Zwitserse specialisatie in de reconstructieve tandheelkunde (parodontologie, implantologie, restauratieve en prothetische tandheelkunde) en in 2008 volgde de Duitse specialisatie in de prothetische tandheelkunde en materiaalkunde. Op dit moment heeft hij een Kliniek & Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde in Beuningen en geeft nascholing binnen deze integrale tandheelkundige specialisatierichting. Sinds 2010 is hij bestuurslid van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT). In oktober 2010 is hij door de European Prosthodontic Association (EPA) officieel erkend als specialist in prosthodontics.

 • Dr. Marco Gresnigt

  is in 2005 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In januari 2012 is hij gepromoveerd op de adhesieve bevestiging van facings. Hij is werkzaam op het centrum voor bijzondere tandheelkunde in het Martini Ziekenhuis Groningen waar hij restauratieve en esthetische behandelingen uitvoert met behulp van een operatiemicroscoop. Op de universiteit van Groningen verricht Marco onderzoek op het gebied van de restauratieve/adhesieve tandheelkunde en doceert hij de esthetische en reconstructieve tandheelkunde. Hij begeleidt meerdere promovendi en publiceert in internationale tijdschriften, met name op het gebied van de adhesieve restauratieve tandheelkunde, en geeft zowel nationaal als internationaal lezingen en cursussen op het gebied van esthetische en adhesieve tandheelkunde. Marco is lid van de internationale Bio-Emulation Group.

 • Martijn Moolenaar

  is tandarts/implantoloog, prosthodontist en eigenaar van het Dental Design Center in Blaricum. Hij studeerde tandheelkunde op ACTA waarna hij zich specialiseerde in de esthetische restauratieve tandheelkunde en implantologie. Ook is hij sinds 2005 als specialist geregistreerd bij de NVOI. Hij is actief lid van de AES (Am. Equilibration Society), de AAFP (Am. Ac. for Fixed Prosthodontics), de EAED en van een internationale studiegroep op het gebied van esthetische tandheelkunde en implantologie. Tevens is hij bestuurslid van de NVVRT. Martijn Moolenaar geeft veel lezingen en workshops in zowel binnen- als buitenland op het gebied van de esthetische tandheelkunde en implantologie.

 • Javier Tapia Guadix

  studeerde in 2003 af als tandarts aan de Universiteit van Madrid. Hij werkte daarna als wetenschappelijk medewerker aan de afdeling prothetiek. In 2005 begon hij met het maken van professionele computeranimaties voor het visualiseren van tandheelkundige behandelingen. In 2011 was Javier mede oprichter van de Bio-Emulation Group, een internationale groep van zeer vooruitstrevende tandartsen en wetenschappers op het gebied van restauratieve tandheelkunde. Hij werkt nauw samen met verschillende Europese universiteiten. Javier heeft zijn eigen praktijk in Madrid, gespecialiseerd in restauratieve en esthetische tandheelkunde. Hij is een veelgevraagd spreker op internationale congressen en heeft verschillende publicaties op zijn naam staan op het gebied van restauratieve tandheelkunde, mondfotografie en dentale computertechnologie


PROGRAMMA

 • vrijdag 2 februari 2018
  08:30 - 09:30 uur

  Ontvangst met koffie en thee

 • 09:30 - 09:45 uur
  Paul Kalker

  Opening van de congresdag

 • 09:45 - 10:25 uur
  Sjoerd Smeekens

  Restaureren van natuurlijke elementen: Waarom? Wanneer? Welke?

  Als een lokaal tandheelkundig defect ontstaat is het zinvol om ons af te vragen waarom hier? en waarom nu? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een grondige systematische (risico-) analyse van de hele mondsituatie zinvol. Het achterhalen en behandelen van de – meestal niet lokale – oorzaak is verstandig indien we een duurzame situatie nastreven en verder gebitsverval willen voorkomen. Het bereiken of handhaven van optimale morfologie van gebitselementen in optimale relatie ten opzichte van elkaar speelt een belangrijke rol in het bereiken van duurzaamheid.

  Leerdoelen:
  • U krijgt inzicht in het systematisch analyseren van een dentitie
  • U krijgt inzicht in de oorzaak van verschillende symptomen in de mond
  • U krijgt inzicht in de verschillende restauratieve mogelijkheden om de morfologie van natuurlijke gebitselementen te herstellen
 • 10:25 - 11:05 uur
  Marco Gresnigt

  Esthetisch restauratieve behandelplanning

  Een esthetisch restauratief plan opstellen kan in de praktijk soms lastig zijn of vragen oproepen. Zoals: welke volgorde kunnen we het beste aanhouden? Of: is het goed om te infiltreren of toch juist liever bleken? Maak ik in dit geval gebruik van composiet of keramiek? Kortom: ondanks dat we (mede dankzij de digitale fotografie) goed inzicht kunnen verkrijgen in hoe te behandelen, komen in de praktijk mogelijk toch de nodige vragen op. 

  Leerdoelen:
  • U neemt kennis van de verschillende minimaal invasieve mogelijkheden in de esthetische zone
  • U leert over het opstellen van een klein tot een groot behandelplan
  • U leert wanneer te kiezen voor composiet en wanneer voor keramiek
 • 11:05 - 11:35 uur

  Koffiepauze

 • 11:35 - 12:15 uur
  Martijn Moolenaar

  Brug of implantaat? Een dagelijks dilemma

  De keuze welke oplossing het meest geschikt is voor de opvulling van een diasteem ter grootte van één enkel element komt regelmatig voor in de dagelijkse praktijk. Indien de voorkeur uitgaat naar een vaste voorziening dan zijn zowel een (ets-) brug als een implantaatgedragen kroon een mogelijkheid. Maar zijn beide opties even voorspelbaar en duurzaam? Wat mag een patiënt ervan verwachten? Of anders gezegd, waar hangt de indicatie of contra-indicatie van de twee mogelijkheden van af? Zijn er biologische en/of restauratieve parameters die kunnen bijdragen om een gedegen keuze te maken en zo ook de patiënt te kunnen informeren?

  Leerdoelen:
  • U krijgt inzicht in het indicatiegebied van implantaat en brug
  • U krijgt inzicht in de biologische parameters van zowel implantaat als brug
  • U krijgt inzicht in de restauratieve parameters van zowel implantaat als brug
 • 12:15 - 12:55 uur
  Sjoerd Smeekens

  Restaureren van natuurlijke elementen: Hoe? Waarmee?

  Op basis van de gedetailleerde (risico-) analyse is bepaald welke gebitselementen wanneer gerestaureerd worden. Om de anatomische vorm van een element te herstellen bestaat er keuze uit verschillende direct en indirect vervaardigde restauraties, preparatievormen en bevestigingstechnieken.

  Leerdoelen:
  • Inzicht krijgen in hoe deze lokale restauraties bijdragen aan het bereiken van een duurzame algehele gebitssituatie
  • Voor- en nadelen leren kennen van verschillende restauratieve opties
  • Inzicht krijgen in hoe een optimale morfologie te bereiken is om een duurzaam krachtenspel in de mond te creëren
 • 12:55 - 13:55 uur

  Lunch

 • 13:55 - 14:55 uur
  Javier Tapia Guadix

  Natuurgetrouwe composietrestauraties met de 'bio-emulatie methode' Lezing in het Engels

  Het werken met composiet volgens de zogenaamde ‘bio-emulatie methode’ vormt de basis van het maken van mooie maar vooral natuurgetrouwe restauraties. Dat geldt voor zowel het ‘jonge’ als het ‘oude’ gebitselement. Javier Tapia hanteert hierbij de zogenaamde ‘penta-lamineer techniek’, een laagsgewijze opbouw. Een goede analyse van de verschillende stadia van veroudering van de dentitie is hierbij erg belangrijk. Het goed begrijpen van de verouderingsprocessen van de natuurlijke elementen maakt het mogelijk om met deze techniek zo goed mogelijk gelijkende ‘natuurgetrouwe’ restauraties in composiet op te bouwen.

  Leerdoelen:
  • U leert verouderingsprocessen van natuurlijke elementen goed in te schatten
  • U leert de achtergronden van de ‘bio-emulatie methode’
  • U leert de ‘penta-lamineer techniek’ toe te passen
 • 14:55 - 15:25 uur

  Theepauze

 • 15:25 - 16:05 uur
  Marco Gresnigt

  Indirecte partiële restauraties. Hoe gaan wij het uitvoeren?

  Zodra een behandelplan gemaakt is gaan we aan de slag met indirect partiële restauraties. Over het algemeen hebben deze een goede levensduur. Maar toch falen ook deze restauraties wel eens of verkleuren de randen. De nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten op het gebied van indirecte restauraties worden met u gedeeld. Wel of geen IDS gebruiken, wel of geen tag-curing tijdens het cementeren, cementeren met een dual cure of light cure cement? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan bod. 

  Leerdoelen:
  • Weten wat een immediate dentine sealing is en hoe je deze aanbrengt
  • Hoe maak je de keuze van het cement?
  • Inzicht verkrijgen in het nieuwe cementeren waardoor indirecte restauraties langer meegaan
 • 16:05 - 16:45 uur
  Martijn Moolenaar

  Brug of implantaat: werk in uitvoering

  Nu de keus tussen brug of implantaat is gemaakt volgen de klinische procedures. Voor beide mogelijkheden wordt de planning besproken en vervolgens de restauratieve stappen belicht. Tevens wordt er stil gestaan bij de materiaalkeuze. Wat weten we daarvan, wat is voorspelbaar en welke nieuwe ontwikkelingen zijn er op dat gebied? Tevens is van belang hoe de restauraties te bevestigen. Welk cement type wordt er voor een brug aanbevolen en hoe werkt dat bij een implantaatgedragen restauratie? Wordt deze gecementeerd of verschroefd? Zijn beide methodes even voorspelbaar of zijn er toch verschillen? Allemaal vragen die de klinische procedure kunnen beantwoorden.

  Leerdoelen:
  • U leert hoe restauraties bevestigd worden
  • U leert wat de voor- en nadelen zijn van cementeren of verschroeven bij een implantaat gedragen restauratie
 • 16:45 - 17:45 uur

  Borrel

INFORMATIE

Doelgroep & niveau

Tandartsen en Tandtechnici. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus of tandtechnicus zeer regelmatig patiënten behandelen.


Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsings­commissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het congres RESTAUREREN2018 levert u 6 KRT/KRM punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT en het Mondzorgregister. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.Inschrijven

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier of door het insturen van de inschrijfkaart in de brochure. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 15 oktober 2017 toegestuurd.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 2 november 2017: géén annuleringskosten
 • voor 2 december 2017: 25% annuleringskosten
 • voor 2 januari 2018: 50% annuleringskosten
 • voor 2 februari 2018: 90% annuleringskosten


Prijs

De congresfee bedraagt € 425,- (inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat)


Informatie

U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met:

Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
T. 020 - 615 99 36
M. 06 - 242 74 888
F. 020 - 337 99 83
www.bureaukalker.nl

RAI Amsterdam

De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Bereikbaarheid en Parkeren

INSCHRIJVEN

inschrijven
 • Hoofdsponsor RESTAUREREN2018:
 • Co-sponsor RESTAUREREN2018: